Osvobodenie mesta Brna a ukončenie II.sv.vojny

09.11.2014 13:24

Kedy: 24.1.2015 (sobota) 

Kde: Areál bývalej raketovéj posádky Army Park Ořechov u Brna

Čas: cca od 9:00 (bude upresnený) 

Zastúpenie: Admini Palo a Mirenc 

                                                           Srdečne sa na vás tešíme ! 

*Mirenc*